Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice

Informace o zápisu na školní rok 2018/2019

Zápis do naší MŠ na školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek dne 3.5.2018 od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Přineste si s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku. Při přijímání dětí budeme postupovat

dle zveřejněných kritérií. Přihlášku si můžete stáhnout zde. Přihlášku lze také vyzvednout přímo v MŠ nebo ji vyplnit

u zápisu.

                 

                  Lenka Svobodová, řed. MŠ Na Kopečku

Přihláška na šk. rok 2018/2019

Kritéria přijímání