Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

Úvod

Termín uzavření MŠ v době letních prázdnin

 • O přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin rozhoduje ředitel školy po projednání se zřizovatelem.

 • Dle platné legislativy (§3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) oznamuje ředitel dobu uzavření MŠ zákonným zástupcům dítěte dva měsíce předem.

 • V tuto chvíli ani my nevíme, kdy bude škola uzavřena. Rozhodnutí Vám neprodleně oznámíme. Mějte, prosím, strpení. Děkujeme za pochopení.

 

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (§ 34 odst. 2  zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

 • Přejeme Vám vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2021 

 

 

Přerušení provozu MŠ

 • Rada města Teplice schválila na svém zasedání 20.11.2020 náš návrh na přerušení provozu naší školy v době 

         vánočních prázdnin  ve dnech 28. - 31.12.2020.

 • Běžný provoz bude zahájen v podělí 4.1.2021.    

Oznámení:

 •  Dne 16.11.2020  MŠ zahajuje opět běžný provoz. Těšíme se na Vás.

 

ROZHODNUTÍ:

 • Vážení rodiče,

      přerušení provozu MŠ se prodlužuje do pátku 13.11.2020.

 

      rozhodnutí 2

 

 • Vážení rodiče, provoz MŠ se ze závažného důvodu, spočívajícím v mimořádném opatření 

      v přímé souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, přerušuje od 9. do 11.11.2020.

 

           rozhodnutí

 

   Důležité oznámení:

 • S účinností od 13.10.2020 přistupujeme k dašímu opatření k zamezení šíření nemoci Covid 19: 

           Rodiče nebudou vstupovat do budovy MŠ, děti budou předávat u vchodových dveří zaměstnancům školy. 

           Dětem budeme i nadále měřit teplotu a desinfikovat ruce.

           Odpoledne při vyzvedávání dětí platí stejné omezení.

           Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

      

Opatření platná od 8.10.2020  v prostorách naší mateřské školy:   

         Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přistupujeme k tomuto opatření: 

 • měření teploty dětí při vstupu do MŠ

 • desinfekce rukou dětí i rodičů

 • stále platí omezený počet dospělých osob a vstup pouze s ROUŠKOU

 • Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pokynů.  

 

 • Vážení rodiče,

        vzhledem k epidemiologické situaci vydalo MŠMT "Manuál pro provoz škol a školských zařízení"   - ke stažení ZDE.

 • Pro naší MŠ  z toho vyplývá:

 • vzhledem k epidemiologické situaci se doporučuje, aby v uzavřených prostorách školy zákonní zástupci omezili svůj pobyt

         (pouze 1 dospělý)

 • před vstupem do MŠ zákonní zástupci provedou dezinfekci rukou     

 • vzhledem k protiepidemiologickým opatřením dávejte, prosím, dětem pouze 1 omyvatelnou hračku

 • aktualizujte veškeré kontakty, abychom s Vámi mohli komunikovat   

 

 

FORMULÁŘE:

                                                                                                                    

 • omluvný list ke stažení ZDE