Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

Úvod

Vážení rodiče,

 • jak jste se již určitě z medií dozvěděli, bude od pondělí 12.4.2021 zahájen provoz MŠ pouze pro povinné předškolní vzdělávání dětí a dětí rodičů vybraných profesí (prokazatelně). Podle zatím dostupných informací bude podmínkou  vzdělávání dětí v MŠ jejich povinné  testování. Testování budou provádět zákonní zástupci dětí za asistence pedagogů u vchodu do MŠ. Po vyhodnocení výsledků testu (15 minut) pak může být teprve dítě vpuštěno do budovy. Z tohoto důvodu naplánujte svůj příchod tak, abychom mohli včas (v 8 hodin) zahájit předškolní vzdělávání dětí.

 • V případě, že zákonný zástupce odmítne provedení testu, nemůže dítě do MŠ docházet. 

 • Na testování budeme používat SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Prosíme Vás o zpětnou vazbu, pro jakou variantu předškolního vzdělávání se rozhodnete (e-mailem ,telefonicky 723739729).

 • Děkujeme za pochopení  a spolupráci v této situaci.

 

Informace o provozu MŠ v době letních prázdnin

 • V době od 19.7.2021 do 13.8.2021 bude provoz naší školy přerušen.

 • V tomto školním roce zajišťuje naše MŠ letní provoz v době od 1.7.2021 do 16.7.2021 a od 16.8.2021 do 31.8.2021. V této době budoudo naší školy docházet i děti z uzavřených MŠ v Teplicích.

 • Z tohoto důvodu musíme nejpozději do 14.4.2021 znát počet našich dětí ,které v této době budou docházet do naší MŠ (15.4.2021 bude probíhat v MŠ zápis dětí s ostatních MŠ). Nahlaste proto ,prosím ,Váš závazný požadavek písemně (viz příloha). Po předchozí domluvě si lze přihlášku vyzvednout od 12.4.2021 v MŠ. Po tomto datu 14.4.2021 se již nelze přihlásit.

 • Náhradní provoz budou zajišťovat ostatní MŠ v Teplicích, kde se musíte sami přihlásit.

 • Nový školní rok a s ním i běžný provoz školy začíná ve středu 1.9.2021.

 • Děkujeme za pochopení a spolupráci
 • Příloha - přihláška na léto.

Zápis na prázdniny - pro děti z jiných MŠ

 

 • Zákonní zástupci dětí z  mateřských škol požadující náhradní umístění v MŠ Na Kopečku si mohou na těchto webových stránkách stáhnout žádost o přijetí, s níž se dostaví k zápisu. Také si lze žádost vyzvednout v den zápisu dítěte k prázdninové docházce a současně ji na místě vyplnit. Zároveň s odevzdáním žádosti proběhne i zapsání dítěte do stavu MŠ a to  - DNE 15.4. 2021 OD 6,00 DO 16,00 HOD.   -  do naplnění kapacity školy.

 • V den zápisu je nutné uhradit úplatu za vzdělávání a poplatek za stravu a to v plné výši. Přeplatky budou při ukončení docházky nebo v jiném dohodnutém termínu vráceny.

 • Vyplněné žádosti je nutné předat osobně ve stanovený termín –na žádosti zaslané poštou nebo předané v jinou dobu nebude brán zřetel – je nutné  ověření a vyjádření ze strany MŠ.

      Lenka Svobodová,řed. MŠ Na Kopečku

 • Přihláška pro děti z jiných školek na prázdniny ke stažení ZDE.

 

Elektronický předzápis od 19. - 23.4.2021

 • Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
  www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
  https://elektronickypredzapis.cz/…cku

 • Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

 • Pokyny, jak postupovat naleznete také ZDE.

 

 

 

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 3. května do 14. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (§ 34 odst. 2  zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 • Vážení rodiče,

        vzhledem k epidemiologické situaci vydalo MŠMT "Manuál pro provoz škol a školských zařízení"   - ke stažení ZDE.

 

 

 

FORMULÁŘE:

                                                                                                                    

 • omluvný list ke stažení ZDE