Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice

Informace pro rodiče z jiných školek - na léto

         Zákonní zástupci dětí z  mateřských škol, které jsou v červenci uzavřené a požadující náhradní umístění v MŠ Na Kopečku si zde mohou  stáhnout žádost o přijetí a                       s touto vyplněnou žádostí se dostaví k zápisu nebo si lze  v této MŠ  žádost vyzvednout v den zápisu dítěte k prázdninové docházce a současně ji na místě vyplnit. Zároveň s odevzdáním žádosti proběhne i zapsání dítěte do stavu MŠ a to  -             

  5.4. 2018  od 6.00 do 16.00 hodin   -  do naplnění kapacity školy.

V den zápisu je nutné uhradit úplatu za vzdělávání a poplatek za stravu a to v plné výši. Přeplatky budou při ukončení docházky nebo v jiném dohodnutém termínu vráceny.

Vyplněné žádosti je nutné předat  osobně ředitelce školy ve stanovených termínech – na žádosti zaslané poštou nebo předané jiné osobě nebude brán zřetel – je nutné  ověření a vyjádření ředitele.

                 

                  Lenka Svobodová,řed. MŠ Na Kopečku


 Přihláška na prázdniny