Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice

Informace o zápisu na školní rok 2018/2019

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí je uvedeno na těchto stánkách (v záložce Úřední deska)

a na informační tabuli před mateřskou školou .

Zveřejněna jsou čísla dětí, která Vám byla přidělena u zápisu.

 

 

                 

                  Lenka Svobodová, řed. MŠ Na Kopečku

 

Kritéria přijetí