Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

Jídelna

Ceník stravného pro školní rok 2020/2021

Děti 3 - 6 let             

 • Přesnídávka 8,- Kč
 • Oběd 20,- Kč 
 • Svačina 6,- Kč
 • Celý den 34,- Kč

Děti 7 - 10 let

 • Přesnídávka 9,- Kč
 • Oběd 22,- Kč
 • Svačina 6,- Kč
 • Celý den 37,- Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2020

Cena úplaty (školného) pro školní rok 2020/2021

Výše úplaty za měsíc pro školní rok 2020/2021 činí 426,- Kč

Úplatu platí všechny děti, které nejsou v posledním roce předškolního vzdělávání.

Úplata musí být uhrazena každý měsíc, i v případě, že je dítě nemocné, na dovolené nebo nechodí do MŠ z jiného důvodu.

V době hlavních prázdnin se výše úplaty vypočítává jako poměrná část a platí se individuálně.

Číslo účtu MŠ Na Kopečku: 27-1417050227/0100

Ceny jsou platné od 1.9.2020

Pravidla a informace pro platby stravného a školného

Číslo účtu MŠ Na Kopečku: 27-1417050227/0100

 1. Termín odeslání – přesnou částku odesílejte vždy včas s přihlédnutím ke státním svátkům, víkendům, dovolené atd. Platba musí být na účtu MŠ již 15. den v měsíci přičtena !!!
   
 2. Výše úhrady – dodržujte přesnou částku v kolonce „DOPLATIT“ (platby jsou vyvěšeny na nástěnce cca. od 5. do 15. dne v měsíci, nebo je najdete ve Vašem e-mailu).
   
 3. Označení platby – před odesláním si překontrolujte variabilní symbol a a do poznámky uveďte jméno dítěte. 
   
 4. Variabilní symbol – skládá se z čísla třídy ve které je Vaše dítě umístěno (Motýlkové 1, Dráčkové 2, Broučkové 3) a z přiděleného pořadového čísla.
   
 5. Nevyčerpané stravné – nevyčerpané stravné (při nemoci, chodí po obědě…atd.) se převádí do následujícího měsíce. Tam je celková částka o nevyčerpané stravné ponížena. Pokud je nevyčerpaná částka rovna nebo vyšší než je stravné v následujícím měsíci, neplatíte nic a v seznamu plateb nejste uvedeni.
   
 6. Cena úplaty (školného) i stravného za měsíc se sčítá a platíte ji dohromady. V tabulce plateb, která se vyvěšuje na nástěnce, nebo přijde el. poštou, je pro Vaši informaci uvedena nevyčerpaná částka z minulého měsíce, cena stravného za aktuální měsíc a celková částka k úhradě včetně úplaty (školného).
   
 7. Školné (úplata) se platí i v době kdy je dítě nemocné, na dovolené nebo nechodí do MŠ z jiného důvodu. Za školné žádné přeplatky nevznikají.
   
 8. Stravné a školné (úplata) se platí každý měsíc na účet MŠ (číslo účtu viz.nahoře), pouze ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti do 15. dne v měsíci. Na stravné ani na školné nelze vystavit fakturu.