Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí naleznete na : http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavaní.