Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
  • slide

 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Vydal:

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská ul.111,Teplice

Schválila:

ředitelka školy  Bc.Svobodová Lenka

Účinnost:

1.4.2019

Závaznost:

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Na Kopečku

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Na Kopečku, Bohosudovská ul.111,Teplice/ dále jen mateřská škola/ stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení §34 odst.3 a § 165 odst.2 písm. b) vzdělávání  v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kriteria k přijímání dětí do MŠ k 1.9.2019:

 

  1. Děti ,které k 31.8.2019  dovrší 5 let a  které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy./povinné předškolní vzdělávání/
  2. Děti ,které k 31.8.2019  dovrší 5 let a  které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy./povinné předškolní vzdělávání/
  3. Děti ,které k 31.8.2019 dovrší 4 let  a které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  4. Děti,které k 31.8.2019 dovrší 3 let  a které mají trvalý pobyte v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  5. Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy a které k 31.8.2019 nedovrší 5 let , budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.

Předpokládaný počet přijatých dětí pro rok 2019/2020 je 20.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na vývěsní tabuli v  MŠ a  na www.ms-nakopeku.cz po dobu 15 dní

     Od 1.9.2017 se povinné předškolní vzdělávání vztahuje:

  • na státní občany ČR ,  kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní
  • na občany jiného členského států Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dní
  • na cizince, kteří jsou oprávnění pobývat na území ČR trvale, nebo přechodně po dobu delší 

        než 90 dní

  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

V Teplicích 25.2.2019

 

 

Kritéria ke stažení ZDE.

Bc.Lenka Svobodová,ředitelka MŠ