Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

Prázdninový provoz

 • Zákonní zástupci dětí z  mateřských škol, které jsou v srpnu uzavřené a požadující náhradní umístění v MŠ
  Na Kopečku si zde mohou
   stáhnout žádost o přijetí a s touto vyplněnou žádostí se dostaví k zápisu nebo si lze
  v této MŠ žádost vyzvednout v den zápisu dítěte k prázdninové docházce a současně ji na místě vyplnit.
  Zároveň s odevzdáním žádosti proběhne i zapsání dítěte do stavu MŠ a to -
    DNE 15.4. 2020 OD 6.00 DO 16.00 h
  - do naplnění kapacity školy.

 • V den zápisu je nutné uhradit úplatu za vzdělávání a poplatek za stravu a to v plné výši. Přeplatky budou při ukončení docházky nebo v jiném dohodnutém termínu vráceny.
 • Vyplněné žádosti je nutné předat osobně ve stanovený termín –na žádosti zaslané poštou nebo předané v jinou dobu nebude brán zřetel – je nutné ověření a vyjádření ze strany MŠ. ​​​​​​
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Přihláška na prázdniny

 

    

 

 

 

 •  V Teplicích 3.3.2020