Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
  • slide

Šablony

 

  • V termínu od 1.9.2019 do 31.8.2020 realizujeme v naší škole projekt s názvem Šablony II. pro MŠ Na Kopečku,Teplice .

  • Tento projekt je zaměřený na zajištění personální podpory formou školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem

         ohroženým školním neúspěchem, respektive dětem u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním  neúspěchem po jejich

         nástupu do základní školy.