Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
  • slide

​​​​​​​

Seznam dětí přijatých na školní rok 2019/2020

  • 1/12/2019 – přijato; 7/12/2019 - přijato; 8/12/2019 - přijato; 13/12/2019 - přijato; 18/12/2019 - přijato; 20/12/2019 - přijato; 22/12/2019 - přijato; 23/12/2019 - přijato; 24/12/2019 - přijato; 26/12/2019 - přijato; 33/12/2019 - přijato; 43/12/2019 - přijato; 44/12/2019 - přijato; 49/12/2019 - přijato; 50/12/2019 - přijato; 51/12/2019 - přijato; 53/12/2019 - přijato; 54/12/2019 – přijato.
  • Proti tomuto rozhodnutí  je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím  ředitelky Mateřské školy Na Kopečku, Bohosudovská 111,Teplice. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí.

  • Datum zveřejnění: 20.5.2019